Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Søkekriterier

Menneskerettighetstema
Myndighet
Sårbare grupper
Internasjonal Standard
Norsk lov
Norske domstoler
Praksis fra Europarådet
Individklagesaker i FN-systemet
Internasjonal rapportering og anbefalinger fra komiteene
Nasjonal lovgivning
Høringer/NOU
Ombudene
Nemnd-saker
Nyheter
Rapporter (diverse)
Ratifiserte konvensjoner
NI-saker
Dok. egenskaper
Dok. kommentar
Dok. innhold
Søk fra dato
Søk til dato
ClearSearch

Søkeresultater

Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt, 2016
Publisert: 2016-04-05, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om etnisk diskriminering på campingplass, 2016
Publisert: 2016-04-04, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Arbeidstvistutvalget Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet (2016)
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om utlendingsmyndighetenes veiledningsplikt og plikt til å høre barnet
Publisert: 2016-04-21, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Bruk av tvang (belter)
Publisert: 2016-04-29, Dokumentdato: 2016-04-29

Forhåndsvis
Høring om forskrift til straffegjennomføring i Nederland, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning om datalagring og menneskerettighetene,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Anbefalinger fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om hatefulle ytringer og hatkriminalitet, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning av diskrimineringsvern på grunn av alder, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rett til rett kjønn, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
TNS og LDOs undersøkelse om diskriminering i forbindelse med graviditet
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport CRPD, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsnemnda uttalelse i sak om diskriminering av kvinne ved avvisning fra hotell,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelig ansatt i brannvesen, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelige innsatte
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om utforming av bysentrum, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om spisestedets brudd på tilgjengelighetsloven, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis

Side 1/5. Gå til « < > » - 1, 2, 3