Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Etnisk opprinnelse

Sårbare grupper

Nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere)

Romfolk

Norsk lov

Diskrimineringsloven om etnisitet

Dok.navn: Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om etnisk diskriminering på campingplass, 2016
Dok.type: Ombudene
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort: 2016-04-04
Copyright: No
Dok.status: Published
Ombudsmennene: LDO
Type dokument: Case
Saksnummer: 15/1512

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTcuMDYuMTYuMTMuMzIuMjRMRE8gMTVfMTUxMiBDYW0=.pdf

Kommentarer

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 4 april 2016 uttalelse i sak med spørsmål om etnisk diskriminering av gjester med rombakgrunn på Bogstad Camp, jf. diskrimineringsloven § 6 første ledd.

Sommer 2015 var det hengt opp en lapp til de ansatte på campingen der det sto «Om det kommer sigøynere, er vi fult». NAF Camping anførte at de i dette tidsrommet prioriterte gjester som deltok i Norway Cup, men også at de hadde dårlig erfaring med gjester med rombakgrunn. Ombudet presiserte at det ikke kreves diskriminerende hensikt for å slå fast at diskriminering har skjedd. I dette tilfellet mente ombudet at lappen i seg selv utgjorde direkte forskjellsbehandling. Videre konstaterte ombudet at det ikke forelå noe saklig grunn for å utelukke en hel etnisk gruppe fra campingen, forskjellsbehandlingen ble derfor ikke ansett for å likevel være lovlig, jf. diskrimineringsloven § 7.

Ombudet konkluderer med at NAF Camping brøt diskrimineringsloven om etnisitet § 6.

Tags: Race, Roma people, National minorities (kvens/Norwegian finns, Jews, Forest Finns, Roma and Romani people/Taters), Diskrimineringsloven om etnisitet