Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Retten til arbeid og relaterte rettigheter

Dok.navn: Arbeidstvistutvalget Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet (2016)
Dok.type: Høringer/NOU
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTcuMDYuMTYuMTIuNDUuNTlOT1UgMjAxNl8xIEFyYmU=.pdf

Kommentarer

En samlet vurdering av de ulike reguleringer av arbeidstid for å fastslå hvorvidt de hver for seg og samlet ivaretar de politiske mål som de opprinnelig var begrunnet i.

Tags: Right to work and related rights