Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Sivile og politiske rettigheter

Forbudet mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Sårbare grupper

Personer med psykiske lidelser

Dok.navn: Bruk av tvang (belter)
Dok.type: Nyheter
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort: 2016-04-29
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MjkuMDQuMTYuMTQuMTQuMjVWZXQgaWtrZSBodm9yIG0=.html

Kommentarer

Add comment

Tags: Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment, Persons suffering from psychiatric illness