Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Kjønn

Sårbare grupper

Lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle personer

Dok.navn: Rett til rett kjønn, 2015
Dok.type: Rapporter (diverse)
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuMjQuMzJyYXBwb3J0X2p1cmlkaXM=.pdf

Kommentarer

Utredning av vilkår for endring av kjønn og omorganisering av helsetjenester knyttet til kjønnsidentitet

En ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet overleverte sin rapport «Rett til rett kjønn ? helse til alle kjønn» til helse- og omsorgsministeren 10. april 2015. Ekspertgruppen har gjennomgått vilkår for å endre juridisk kjønnsstatus i Norge, samt vurdert behovene for og foreslått endringer i helsetjenestene til personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

Ekspertgruppen anbefalte at retten til å endre juridisk kjønn må gjelde uten at det settes krav om bestemte former for helsehjelp. Videre anbefalte ekspertgruppen at en egenerklæring til folkeregistermyndigheten skal være tilstrekkelig for endring av juridisk kjønn.

Angående helsetjenestene anbefalte ekspertgruppen at flere enn de som i dag har et tilbud i helsetjenesten, skal tilbys behandling og oppfølging i tilknytning til ubehag og plager ved kjønnsinkongruens. Det ble påpekt et stort behov for økt kompetanse på feltet. Det ble gitt anbefalinger om organisering i kommunehelsetjenesten, spesialhelsetjenesten og nasjonalt.

Tags: Sex, Lesbian, gay, bisexual and transgender persons (LGBT)