Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Dokumeninformasjon

Menneskerettighetstema

Diskriminering

Kjønn
Graviditet og fødsel
Annen status

Sårbare grupper

Kvinner

Dok.navn: TNS og LDOs undersøkelse om diskriminering i forbindelse med graviditet
Dok.type: Rapporter (diverse)
Utgiver:
Publisert:
Off.gjort:
Copyright: No
Dok.status: Published
Forfatter: TNS Gallup og Likestillings- og diskrimineringsombudet

Dokumentforhåndsvisning

No appropiate plugin to display the content was found.
You may instead download it from here:
http://54.77.45.169/wfiles/MTEuMDMuMTYuMTMuMjEuMDBVbmRlcnP4a2Vsc2Ugb20=.pdf

Kommentarer

Undersøkelse om diskriminering av kvinner og menn som venter barn eller er i foreldrepermisjon

I mars 2015 publiserte Likestillings- og diskrimineringsombudet resultatene av en undersøkelse som TNS Gallup hadde fått i oppdrag å gjennomføre. Tema for undersøkelsen var omfanget av diskriminering i arbeidslivet av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon.

Undersøkelsen beskrev en rekke situasjoner som typisk ville være i strid med likestillingsloven. Respondentene svarte på om de hadde opplevd slike situasjoner, og om de hadde mistanke om, eller var sikre på, at situasjonen skyldtes graviditet eller foreldrepermisjon. Undesøkelsen kartla også andre ubehagelige opplevelser respondentene hadde hatt i arbeidslivet etter å ha fått barn.

Hovedfunnet var at 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere oppga at de har opplevd slik forskjellsbehandling.

Tags: Sex, Pregnancy and birth, Other status, Women