Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Søkekriterier

Grunnloven
Straffeloven
Straffeprosessloven
Straffegjennomføringsloven
Psykisk helsevernloven
Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Sosialtjenesteloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Diskrimineringsloven om etnisitet
Diskrimineringsloven om seksuell orientering
Likestillingsloven
Utlendingsloven
Arbeidsmiljøloven
Domstolsloven
Tvisteloven

Beskrivelse

Beskrivelse av Norsk lov (må åoppdateres)

Søkeresultater

Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt, 2016
Publisert: 2016-04-05, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om etnisk diskriminering på campingplass, 2016
Publisert: 2016-04-04, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Arbeidstvistutvalget Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet (2016)
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om utlendingsmyndighetenes veiledningsplikt og plikt til å høre barnet
Publisert: 2016-04-21, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Bruk av tvang (belter)
Publisert: 2016-04-29, Dokumentdato: 2016-04-29

Forhåndsvis
Høring om forskrift til straffegjennomføring i Nederland, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning om datalagring og menneskerettighetene,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Anbefalinger fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om hatefulle ytringer og hatkriminalitet, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning av diskrimineringsvern på grunn av alder, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rett til rett kjønn, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
TNS og LDOs undersøkelse om diskriminering i forbindelse med graviditet
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport CRPD, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsnemnda uttalelse i sak om diskriminering av kvinne ved avvisning fra hotell,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelig ansatt i brannvesen, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelige innsatte
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om utforming av bysentrum, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om spisestedets brudd på tilgjengelighetsloven, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis

Side 1/5. Gå til « < > » - 1, 2, 3