Lukk vindu WindowTitle
WindowContent

Søkekriterier

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)
Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)
FNs barnekonvensjon (BK)
FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK)
FNs torturkonvensjon (CAT)
FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK)
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
FNs flyktningekonvensjon
Europarådets torturkonvensjon (CPT)
Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (GRETA)
Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter (RKNM)
Den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk
Den reviderte europeiske sosialpakt (RESP)
Konvensjoner fra FNs særorganisasjon for arbeidslivet (ILO)

Beskrivelse

Beskrivelse av Artikler (må åoppdateres)

Søkeresultater

Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt, 2016
Publisert: 2016-04-05, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om etnisk diskriminering på campingplass, 2016
Publisert: 2016-04-04, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Arbeidstvistutvalget Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet (2016)
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om utlendingsmyndighetenes veiledningsplikt og plikt til å høre barnet
Publisert: 2016-04-21, Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Sivilombudsmannens uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet
Dokumentdato: 2016-06-17

Forhåndsvis
Bruk av tvang (belter)
Publisert: 2016-04-29, Dokumentdato: 2016-04-29

Forhåndsvis
Høring om forskrift til straffegjennomføring i Nederland, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning om datalagring og menneskerettighetene,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rapport om diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Anbefalinger fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om hatefulle ytringer og hatkriminalitet, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Utredning av diskrimineringsvern på grunn av alder, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Rett til rett kjønn, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
TNS og LDOs undersøkelse om diskriminering i forbindelse med graviditet
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport CRPD, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsnemnda uttalelse i sak om diskriminering av kvinne ved avvisning fra hotell,2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelig ansatt i brannvesen, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminering av kvinnelige innsatte
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om utforming av bysentrum, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om spisestedets brudd på tilgjengelighetsloven, 2015
Dokumentdato: 2016-03-11

Forhåndsvis

Side 1/5. Gå til « < > » - 1, 2, 3